Make your own free website on Tripod.com

PRO-PROP MANAGEMENT(THAI)

Home
ข่าวสาร
โครงการ
การบริการ
สมัครงาน
Faverites
กระดานแจ้งข่าว 

 

ความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท โปร พร็อพ แมนเนจเมนท์ (ไทย) จำกัด 

ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2535 ในกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านบริหารอาคารชุดทั้งอาคาร

ชุดสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัยเพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ท่านได้ลงทุนไป " พีพีเอ็ม" ตระหนัก

ดีว่าในปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีภาวะการแข่งขันสูง ทั้งอาคารชุด

สำนักงาน และอาคารชุดพักอาศัย ดังนั้น  เฉพาะอาคารชุด ที่มีการบริหารที่ดีการบำรุงรักษาที่ดีได้มาตรฐานเท่านั้น

จึงจะสามารถดึงดูดนักลงทุนและผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นบริษัทที่จะประสบความ

สำเร็จในธุรกิจด้านนี้ได้จึงต้องพร้อมทั้งประสบการณ์ในการดำเนินงานฐานการเงินที่มั่นคงการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน

ตลอดจนบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานซึ่งคุณสมบัติข้างต้นเป็นสิ่งที่ดี " พีพีเอ็ม" ใส่ใจดูแลและมอง

เห็นถึงความสำคัญมาตลอดเพื่อความมั่นใจ ในการบริการที่ " พีพีเอ็ม" จัดเตรียมให้กับลูกค้าของเรา

 

บริษัท โปร พร็อพ แมเนจเมนท์ (ไทย) จำกัด เกิดจากการร่วมลงทุนของนักบริหาร  2  กลุ่ม คือ

 กลุ่ม ซีทีไอ (โฮลดิ้ง) เป็นบริษัทของคนไทย ดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งทั้งทางอากาศ และทางทะเล การพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและธุรกิจการค้าอีกมากมาย รวมทั้งการเป็นตัวแทนนำรถยนต์ที่มีชื่อเสียง เช่น ปอร์เช่จาร์กัว  โรสรอยด์ เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย  ปัจจุบันบริษัท มีสำนักงานอยู่ใน 9 ประเทศ โดยมี

ีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย

 คลีฟสัน  

เป็นกลุ่มผู้ดำเนินการทั้งด้านการให้คำปรึกษาในการจัดการโครงการต่าง ๆ ดำเนินการทางด้านตกแต่งภายใน การผลิตเครื่องเรือน และ เครื่องปรับอากาศ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท ผู้ดำเนินการด้าน

อสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร

 


 ประวัติผู้บริหาร

 

 

 

 

นายนัฐวุฒิ   โล่สกุลพงษ์

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท โปร พร็อพ แมนเนจเมนท์ (ไทย) จำกัด

ประวัติส่วนบุคคลและประสบการณ์การทำงาน

  • ชื่อ-สกุล                            :     นายนัฐวุฒิ      โล่สกุลพงษ์
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

2538 -  ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ    บริษัท โปร พร็อพ แมนเนจเมนท์ (ไทย) จำกัด

2535 - 2538 ผู้จัดการทั่วไป    บริษัท โปร พร็อพ แมนเนจเมนท์ (ไทย) จำกัด

2528 - 2535

EXECUTIVE  STAFF   

INTERNATIONAL  HOTEL  MANAGEMENT GROUP

INTERNATIONAL AIRPORT/REFINERY  PROJECT,

2525 - 2535 GENERAL  MANAGER    INTERNATIONAL  COMPANY GROUP
  •  การศึกษา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์กฏหมาย/บริหารธุรกิจ
วุฒิบัตร 

ผู้บริหาร  KMITL   

INTERNATIONAL  COMPANY GROUP (ENGINEERING CONSULTANT)

วุฒิบัตร ผู้บริหาร INTERNATIONAL  HOTEL GROUP
วุฒิบัตร

ผู้บริหาร  ESGO ENVIRONMENT SERVICE GROUP

 (MAINTENANCE PLAN AND JANITORAIL OF INTERNATIONAL AIRPORT)

วุฒิบัตร ผู้บริหาร  INDUSTRIAL  ESTATE OF SONY GROUP
  • ดำรงตำแหน่งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
1 นิติบุคคลอาคารชุด อโศก เพลซ
2 นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์ลี่ ทาวเวอร์
3 นิติบุคคลอาคารชุด บ้านปทุมวัน
4 นิติบุคคลอาคารชุด  บ้านสวนธน
5 นิติบุคคลอาคารชุด  สีลม พาร์ควิว
6 นิติบุคคลอาคารชุด  มอนเทอเรย์  เพลซ
7 นิติบุคคลอาคารชุด  พาสนา การ์เด้น
  • วางแผนระบบการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด
1

อาคาร พี เอ แมนชั่น อสังหาริมทรัพย์ประกันของ ธนาคาร ไทยธนาคาร

ิอาคารเซอร์วิส อาพาร์ทเม้นท์  สูง 18 ชั้น จำนวน 189 ห้อง

2 อาคารอโศก เพลซ อาคารชุด พักอาศัย  สูง 34 ชั้น จำนวน  255 ห้องชุด
3

กลุ่มอาคาร ก่อสร้างโดย  แลนด์แอนด์เฮาส์ และ คิวเฮาส์

3.1)  อาคาร บ้านส่วนธน อาคารชุดพักอาศัย แนวราบสูง  8 ชั้น จำนวน 15 อาคาร รวม 608 ห้องชุด

3.2)  อาคารบ้านปทุมวัน อาคารชุดพักอาศัย สูง 31 ชั้น จำนวน 195 ห้องชุด

4

กลุ่มอาคาร วอเตอร์ฟอร์ด 3 โครงการ

4.1) อาคาร เดอะวอเตอร์ฟอร์ด ไดมอนด์ สุขุมวิท 30/1 อาคารชุดพักอาศัยสูง 48 ชั้น จำนวน  531 ห้องชุด

4.2) อาคารวอเตอร์ฟอร์ด พาร์ค คอนโดมิเนียม  อาคารชุดพักอาศัย ทั้งหมด 3 อาคาร สูง 30 ชั้น จำนวน  281 ห้องชุด

4.3) อาคารเดอะวอเตอร์ฟอร์ด รามา 4  อาคารชุดพักอาศัย แนวราบสูง 8 ชั้น  จำนวน 14 อาคาร รวม  514 ห้องชุด

5

กลุ่มอาคารเซ็นทรัลพัฒนากรุ๊ป

5.1) อาคารรวมสุข  สุขุมวิท 26  อาคารชุดพักอาศัย สูง 33 ชั้น

5.2) อาคาร รัชดา เทอเรส คอนโดมิเนียม  อาคารชุดพักอาศัย สูง 10 ชั้น 190 ห้องชุด

5.3) อาคาร บ้านมนชเล คอนโดมิเนียม  อาคารชุดพักอาศัยแนวราบ  สูง 3 ชั้น 6 อาคาร  72 ห้องชุด

6

กลุ่มอาคาร คอนโดเชน 3 โครงการ

6.1) อาคารรอยัล ริเวอร์ เพลส  อาคารชุดพักอาศัย  สูง 44 ชั้น 145 ห้องชุด

6.2) อาคาร คอนโดเชน หัวหิน  อาคารชุดพักอาศัย สูง 26 ชั้น จำนวน 406 ห้องชุด

6.3) อาคาร ระยอง คอนโดเชน อาคารชุดพักอาศัย สูง 22 ชั้น จำนวน  408 ห้องชุด


สถานที่ติดต่อกับบริษัท

บริษัท โปร พร็อพ แมนเนจเมนท์ (ไทย) จำกัด   

อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า  1000/142 , ซอยทองหล่อ  ,ถนนสุขุมวิท 55 

แขวง/เขต วัฒนา   กรุงเทพมหานคร 10110   ประเทศไทย  

โทร. : (662) 3917446-8  , โทรสาร  : (662) 3917449  E-mail : account@clickta.com

Webmaster: danarunota@hotmail.com

 
Send mail to account@clickta.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Pro-Prop Management (Thai) Ltd
Last modified: กรกฎาคม 15, 2545

[ Home ] ข่าวสาร ] โครงการ ] การบริการ ] สมัครงาน ] Faverites ] กระดานแจ้งข่าว ]

Send mail to account@clickta.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Pro-Prop Management (Thai) Ltd
Last modified: กันยายน 26, 2545